İTÜ ANASAYFA    |   1773 İTÜ TEKNOPARK  |    1773 İTÜ TTO

Frekans-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çoklu Verici Antenli Kablosuz Haberleşme Sistemi
Clients: Güneş Zeynep KARABULUT KURT, Berna ÖZBEK

Bu buluş, frekans-uzamsal imzaya dayalı, güvenli, çoklu verici antenli kablosuz haberleşme sistemi ve yöntemi ile ilgilidir. Buluş konusu yöntem, veri işleme için bir işlemciye, verilerin kablosuz olarak iletilmesi için bir antene ve her alttaşıyıcı kümesine ait faz bilgisi için birden çok sayıda karmaşık rastgele dik ve normalize vektörleri saklayan bir bellek birimine sahip en az bir alıcı, bir verici ve bir atama birimi içeren bir kablosuz haberleşme sistemini kullanarak en temel halinde; kanal kestirimi yapılması, alttaşıyıcı kümelerinin sınıflandırılması, kod kitapçığı tasarımı, kuantalama ve önkodlama tasarımının yapılması adımlarını gerçekleştirilmektedir.

Önceki
Uzmanlarımıza Bağlanın
1