İTÜ ANASAYFA    |   1773 İTÜ TEKNOPARK  |    1773 İTÜ TTO

Rumen Fungusları Kullanılarak Hayvan Dışkısından Elde Edilen Biyometan Verimliliğin Arttırılması
Clients: Orhan İNCE
Tarih 03/17/2022
Value: 10000 USD

Buluş, anaerobik çürütücülerde metan verimini artırmak amacıyla geliştirilmiş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısı ile hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek metan veriminin artırılmasına yönelik bir yöntemle ilgilidir. hayvan gübresi, tarımsal atık, enerji tesisleri, gıda artıkları, kanalizasyon çamuru, evsel atık su ve endüstriyel atık su gibi lignoselülozik atıkları arıtan anaerobik çürütücülerde maksimum seviyede hidroliz verimliliği. Buluş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısından hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek anaerobik çürütücülerde metan veriminin artırılmasına yönelik, boynuzsuz keçilerden işkembe sıvısının elde edilmesi.

Önceki
Uzmanlarımıza Bağlanın
1